Технологичен процес и допълнителни услуги

Моля, консултирайте се с ателието на посочените телефони и e-mail–и за цените на услуги към външни поръчки.

МИТРА си запазва правото на промяна в условията в зависимост от естеството на продукта.

Условия за ползване на услугите, предлагани от “Митра”

 Целият технологичен цикъл за изработката на едно произведение, без значение от неговата големина, обхваща следните етапи:

За еднократни поръчки:
1. Идеен проект (художествен или графичен, ако видът на продукта го позволява)
2. Създаване на восъчен матричен модел-уникат
3. Отливка на първият восъчен матричен модел-уникат
4. Обработка на металната отливка на модела-уникат
5. Монтаж или снемане на калъп за копия при периодични поръчки за малки серии
За периодични поръчки на малки серии:
5. Калъп, снет от металната отливка на матричния модел
6. Вадене на восъчни копия и обработка на восъчните копия
7. Отливка на восъчните копия
8. Обработка на металните копия и патиниране
9. Монтаж върху постамент или друга основа / поставяне на допълнителни елементи

 При ползване услугите на ателието, трябва да се има предвид следното:

1. Ателие за металопластика “Митра” нарича “свои” продуктите, чиито модел сме създали (етап 2), или онези, които са минали през всички етапи от 1 - 4 (или до 9), т.е. са произведени в ателието.
2. Модел, създаден от “Митра” принадлежи на “Митра” . При поръчка за създаване на модел (етап 2), поръчителят има права върху използването на модела и калъпа, но не и върху авторството на модела.
3. При външна поръчка (услуга):
• “Митра” може да поеме като услуга всеки един от 9-те етапа поотделно или няколко последователни етапа (пакет услуги) и отговаря само за качеството на поетите от ателието услуги.
• За изпълнение на всеки следващ етап, поръчителят има грижата да са налице всички предходни.
• Ако ателието изпълнява етапи от 2 – 4 (или 9) , без да поема етап 1, комплектът от услуги се таксува като за създаване на продукт – уникат.
4. За едно леене, общото тегло на отливките трябва да бъде до 3 кг. и максимална височина до 19 см. Капацитетът на ателието позволява да се поемат само периодични поръчки за малки серии или за продукти-уникати с посочените параметри.

 При възложена периодична поръчка на “Митра” (всички етапи от 1 – 9), скрепена с договор:
1) Идейният проект е безплатен
2) Цената на восъчния матричен модел е като договорената за копие.
3) Изработката на първия калъп е безплатна. Ако има промени в модела, следователно - нов калъп, стойността на останалите калъпи се разпределя на броя на договорените копия за договорения срок. Ако няма определени брой и срок, се взимат базисни такива, съгласувани от двете страни. Подновяването на калъп (след 40-то копие) се поема от ателието.
4) Mонтажът и поставянето на допълнителни елементи е безплатно.
5) Всички допълнителни елементи са за сметка на поръчителя, освен ако не влизат в предварително договорената цена.
6) Условията по доставката се уточняват допълнително.
5. Моля, имайте предвид, че:
Технологичното време за изработка на 10 броя (малка серия) и 1 брой от наличен калъп е почти едно и също!
От това следва, че:
• цената на 1 брой от даден продукт ще е близка до цената за серия.
Времето за изработка на уникат (един модел и една отливка без калъп) е два ПЪТИ повече от изработката на малка серия от 10 броя.
От това следва, че:
• Цената за УНИКАТ би трябвало да е поне два ПЪТИ по-висока от цената за копие в малка серия.

Времето за изпълнение на отделните етапи е както следва (всички данни са приблизителни, защото всеки тип продукти има своите специфики):

Еднократна поръчка
Етап Срок от - до
1. Идеен проект – графичен / 1 – 10 дена
2. Изработка на восъчен модел / 5 дена – няколко месеца
3. Отливка на восъчния модел / 24 часа (ателието) – 1 месец (в леярна)
Отливането в ателието зависи от неговата натовареност.
4. Обработка и монтаж на металната отливка на модела-уникат / 2 – 5 дена
За периодични поръчки на малки серии:
5. Снимане на калъп от металната отливка на модела / 1 – 5 дена
6. Вадене и обработка на едно восъчно копие / 20 мин. – 2 дена
7. Отливка на восъчно копие / 24 часа
(ако натовареността и капацитета на ателието го позволяват)
8. Обработка на металните копия, патиниране и монтаж от 1 леене / 2 – 14 дена