Технология и материали

I. Що е то “вакуумно леене” и защо точно тази технология?

Вакуумното леене е технология, разработена и доразвита от българската инженерна мисъл в последните 10 години. Избрахме тази технология, защото:
• Вакуумното леене позволява да се отливат малки по размер елементи с много богата и сложна орнаменталика.
• Заради времевата си флексибилност, дължаща се на малкия капацитет на кюветите, тази технология позволява (при сравнителна ненатовареност на ателието) бърза отливка – до 24 часа без обработка. Времето за обработка е толкова, колкото само леенето при други технологии.
• “Митра” ползва 3 кювети (форми-размери за леене на метала) със следните параметри:
1) малка с капацитет на чиста отливка до около 1 кг.;
2) средна с капацитет на чиста отливка до 2 кг.
3) голяма с капацитет на чиста отливка до 3 кг.
Т.е., вакуумното леене позволява отливане както на малки или по-големи детайли, така и на малка пластика.
• Вакуумното леене позволява отливка с дебелина до 0,5 мм., стига да е възможно да се извади восък с такава дебелина.
• Клиентът може да е сигурен, че за неговите продукти се използват само висококачествени материали, защото чиста отливка по технологията на вакуумно леене изисква само високо качество на използваните материали.
• Технологията е идеална за отливане на малки по размер сребърни елементи.

Важно: Необходимо изискване при вакуумното леене е идеалният вид на восъчният елемент или пластика – без шупли и замърсявания. Имайте предвид, че при вакуумното леене ще получите това, което дадете!

II. Метали, с които работим и изделията, за които се използват

• Сребро - (бижута, малка пластика)
• Месинг - (пластики, сувенири)

Бел.: Ателието работи и с материали на клиента. В този случай се заплаща само отливката.

III. Други използвани материали

• Дърво
• Лен / юта
• Хартия
• Бои (предимно акрилни)
• Лак за коса
• Полир-паста
• Лак за метал
• Патиниращи емулсии
• Мрамор
• Лепила за метал и хартия