Евгени Димов

Евгени Димов е представител на Сопотската гравьорска и дърворезбарска школа.

Проектите на всички украси, създадени от него, са уникални сами по себе си, и се изпълняват в eдинствен екземпляр. Поради това произведенията му са ориентирани предимно към ценители и колекционери.

WEB Site: www.dimovengraving.com