I/16 Киликсът от Вергина

Вергина се свързва основно с името на Филип Македонски. С това име се сързва и този киликс.