Модел 2: “Глаголица”

Материал: сребро
Тегло: предвидени 2 пръстена - 10 гр. (мъжки) и 7 гр. (дамски)
Срок за изпълнение: минимум 2 месеца

Бел.: Тези пръстени са уникати. Калъпът е притежание на поръчителя и копия от тях могат да се правят само по негово желание.

Глаголицата е първата славянска азбука, гениално дело на двама братя – Кирил и Методи. В България е въведена 885 г. от княз Борис Покръстителя - първият официален български християнски цар. Всяка буква от глаголицата крие огромен смислов обем: числов, астрологичен, философски, религиозен и т.н, подобно на руните и еврейските знаци.
Тези пръстени са създадени с презумпцията да се носят от двойки с дълбока духовна връзка помежду им. Единият пръстен дава негативен отпечатък, а другият – позитивен и при допир двата пръстена се сливат. Обикновено фигурата, която се оформя в средата на пръстена е композиция от първите букви на имената на двойката. Позицията им една спрямо друга и позицията им спрямо пръстена разкриват много от взаимоотношенията и индивидуалността на хората, които изразяват. Но...това ще остане скрито за всеки друг, освен за творците на тези пръстени.