“По следите на древните” / “Митра” и Школа за оцеляване “Багатур”

За контакти - “Багатур”: тел.: 0889 202 500, web: www.baga-tur.com, e-mail: [email protected]

http://baga-tur.com Моделите, изработвани по този проект са в повечето случаи уникати и се правят единствено и само за целите на “Багатур”. “Митра” изработва аксесоари, както за личните цели на демонстрационната група, така и за маркетинговите цели на организацията. Сам по себе си, проектът “Багатур” е уникален и идейно импонира на темите, разработвани от “Митра”.

Какво е Багатур?
Организация за подрастващи, която на базата на древната ценностна система (траки, българи), адресирана към физическото и интелектуално развитие на младото поколение. Философската, методологическа и организационна структура са на основата на древните: йерархия, структура, терминология, униформа,митология, символика, календарния предхристиянски цикъл с ритуално-обредната й система. В методиката на работа са включени: редовни тренировъчни и образователни мероприятия, лагери, семинари, демонстрационни изяви (спектакли), продуциране на интелектуални продукти – клипове, филми, книги, които са свързани с древните теми. Дисциплините, които се преподават, включват:
1. Древни бойни практики с традиционни бойни оръжия (стрелба с лък, работа с меч, сабя, копие, бич).
2. Езда и джигитовка (практически умения върху кон)
3. Оцеляване сред дивата природа (контакти с дивите флора и фауна)
4. Ритуално-празничен комплекс (песни, танци и т.н), свързани със сакрални за древните топоси, с философията на конкретните оръжия, религиозно-култов комплекс към животни и растения (към коня, кучето, мечката, змията, дъба, житото).


“Багатур” и “Митра” разработваме:

1. Възраждане на тракийски ритуал за пиене на вино

Целта ни е да се възроди в изчистен вид тракийското ритуално пиене на вино за духовно пречистване и прераждане с оригинални тракийски предмети – реплики на популярни тракийски съкровища; възстановки на облекла, ритуални концепции, декорации и др. Идеята също така е, гостите да могат да вземат участие в самия ритуал, който завършва с възстановка и на ритуалните вечери (или т.нар. “оргии”, които в древният си смисъл нямат нищо общо със съвременното значение на думата).

2. Апликации и символни предмети, които обслужват:
- ритуали
- обреди
- обичаи
- спектакли
- традиционни оръжия, облекла, амуниция

3. Идеен обмен